Aktualności

Informacja nt. konferencji prasowej pn. Realizacja projektu "Kompleksowa promocja wiodących produktów turystycznych Wielkopolski" ze szczególnym uwzględnieniem komponentu badania ruchu turystycznego

Nazwa

Wielkopolska Organizacja Turystyczna organizuje w dniu 30.marca br. konferencję prasową nt. Kompleksowej promocji wiodących produktów turystycznych Wielkopolski” ze szczególnym uwzględnieniem komponentu badania ruchu turystycznego.
    Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki pierwszych w historii naszego regionu badań ruchu turystycznego wykonanych na zlecenie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Przedstawiciele mediów dowiedzą się między innymi, ilu turystów odwiedziło Wielkopolskę w minionym roku, skąd czerpali informacje o atrakcjach turystycznych, w jaki sposób i ile dni spędzili w regionie oraz jakie czynniki determinowały wybór miejsca wypoczynku. Ujawnimy też, czy turyści byli zadowoleni z pobytu i poziomu świadczonych usług i wreszcie jak postrzegają Wielkopolskę.

    Przeprowadzenie profesjonalnych badań ruchu turystycznego to jeden z elementów projektu pn. „Kompleksowa promocja wiodących produktów turystycznych Wielkopolski”, którego celem jest wzrost liczby przyjazdów turystycznych do regionu poprzez wykreowanie i propagowanie jednolitego wizerunku Wielkopolski. Wyniki badań będą pomocne przy tworzeniu kampanii promocyjnej w mediach i pozwolą na trafny dobór narzędzi marketingowych. W 2013 r. przewidujemy przeprowadzenie drugiego cyklu badań, który pozwoli ocenić skuteczność podjętych w tym zakresie działań. Oprócz kampanii medialnej projekt obejmuje szerokie działania promocyjne podczas imprez targowych w kraju i zagranicą, szkoleń i wizyt studyjnych oraz w Internecie, w tym stworzenie rozbudowanego portalu dla turystów. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Wielkopolską Organizację Turystyczną przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
   

Pozostałe aktualności