Aktualności

WIELKOPOLSKA NA TARGACH AKTYWNI 50+

Nazwa

W dniach 17-18 marca 2012 r.  Wielkopolska Organizacja Turystyczna zaprezentuje atrakcje turystyczne regionu podczas Targów AKTYWNI 50+, które odbędą się w Poznaniu. To pierwsze w Polsce targi zorganizowane z myślą o pokoleniu ludzi dojrzałych.  Dwie poprzednie edycje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Pokazały, że dla tysięcy poznaniaków i Wielkopolan „Aktywni 50+” to idea odpowiadająca na ich potrzeby.
Osoby po pięćdziesiątce są atrakcyjną grupą odbiorców ponieważ ta grupa konsumentów stale rośnie, a ich zasoby finansowe wzrastają. Zmienia się również mentalność i styl życia seniorów, a co za tym idzie - zakres ich potrzeb, osoby po pięćdziesiątce chcą prowadzić ciekawe, aktywne życie.
Warto też zaznaczyć, że dzisiejsi seniorzy nie tylko mogą sobie pozwolić na więcej niż kiedyś, ale i w większym stopniu są skoncentrowani na sobie. Poszukują różnorodnych produktów realizujących ich potrzeby, a także takich, które umożliwią im zachowanie aktywności, samodzielności i zdrowia.
Wielkopolska jest atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla tej grupy konsumentów. Przemawiają za tym niezliczone zabytki kultury, piękne obszary przyrody chronionej, szlaki turystyczne – piesze, rowerowe, wodne i konne o różnym poziomie trudności, ważne ośrodki pielgrzymkowe i rozwinięta infrastruktura turystyczna. Odwiedzający stoisko Wielkopolski seniorzy będą mogli liczyć na interesujące propozycje wypoczynku z zakresu zarówno turystyki aktywnej jak i kulturowej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Udział organizacji pozarządowych w targach Aktywni 50+ możliwy jest dzięki dofinansowaniu Organizatorów.
Organizatorami targów Aktywni 50+ są Miasto Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny i Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Współorganizatorzy: Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej


 

Pozostałe aktualności