Aktualności

XVI Walne Zebranie Członków WOT

Nazwa

29. grudnia 2011 odbyło się XVI Walne Zebranie Członków WOT, na którym przyjęto program działania i plan finansowy Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej na 2012 rok. Zaprezentowano również wstępne wyniki I etapu Badań ruchu turystycznego w Wielkopolsce w 2011. 

Jednym z ważniejszych celów jest przedsięwzięcie pt.: Przeprowadzenie badań marketingowych ruchu turystycznego w Wielkopolsce w roku 2011 i 2013 w celu oszacowania jego wielkości i struktury oraz oceny jakości usług turystycznych i określenia turystycznego wizerunku Wielkopolski, współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 „Fundusze Europejskie – Dla Rozwoju Innowacyjnej Wielkopolski” ma na celu analizę i ocenę dynamiki ruchu turystycznego w Wielkopolsce, określenie jakości usług turystycznych w regionie oraz wizerunku Wielkopolski. Projekt badawczy wykonany został na zlecenie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Badanie przeprowadzono w III kwartale 2011r.

 

Pozostałe aktualności