Aktualności

BOATSHOW 2011

Wielkopolska Organizacja Turystyczna po raz pierwszy wzięła udział w promocji walorów i produktów turystycznych Wielkopolski na Targach  Żeglarstwa i Sportów Wodnych BOATSHOW 2011 w Poznaniu, które odbyły się w dniach 18 – 20.11.2011r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Organizatorem stoiska promocyjnego naszego regionu było Wielkopolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wspólnie z Komisariatem Wodnym Policji w Poznaniu oraz Wielkopolską Organizacją Turystyczną stworzyło tzw. Wyspę Bezpieczeństwa, gdzie prezentowano najnowszy sprzęt służący do ratowania poszkodowanych na wodach  oraz ofertę aktywnego wypoczynku nad wodą w naszym regonie.
Spośród prezentowanych wydawnictw dużym zainteresowaniem cieszył się najnowszy folder naszego Stowarzyszenia pt. „Turystyka wodna w Wielkopolsce”, „Turystyka aktywna w Wielkopolsce”, „Wypoczynek rodzinny w Wielkopolsce” oraz seria „Weekend w…”, oraz mapa turystyczna Wielkopolski. Uwagę zwiedzających zwracało również wydawnictwo „Największe atrakcje Turystyczne w Wielkopolsce” oraz foldery dotyczące kulturowych produktów turystycznych.
Udział Wielkopolski w Targach  Żeglarstwa i Sportów Wodnych BOATSHOW 2011 pozytywnie wpłynął na wizerunek naszego województwa i powinien przyczynić się do wzrostu liczby przyjazdów turystycznych do naszego regionu.
 
 
Poznań, 23.11.2011r
Opracowanie :Biuro WOT

Pozostałe aktualności