Aktualności

Zaproszenie do udziału w szkoleniach

Nazwa

Firma ECORYS Polska zaprasza do udziału w bezpłatnych ogólnopolskich szkoleniach marketingowych realizowanych na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej.

Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu najpopularniejszych narzędzi promocyjnych i PR.
Szkolenia poruszą zagadnienia dotyczące m.in. e-marketingu, media relations, e-media relations, współpracy z agencjami reklamowymi, badań marketingowych w turystyce, tworzenia systemu informacji
turystycznej w gminie i regionie, możliwości pozyskiwania do gminy/regionu inwestycji wpływających na
zwiększenie jej atrakcyjności turystycznej.

Uczestnicy zyskają praktyczne umiejętności m. in. tworzenia podstaw strategii komunikacji, samodzielnej obsługi organizacji w zakresie relacji z mediami oraz pogłębienie wiedzy w zakresie: marketingu turystycznego, budowania marki, komunikacji reklamowej oraz wiele innych.

Szkolenia adresowane są do Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych, miejskich convention bureaus, administracji publicznej wszystkich szczebli (rządowej i samorządowej), organizacji i stowarzyszeń turystycznych oraz branży turystycznej (członków Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych).

Zgłoszenie na szkolenie możliwe jest za pośrednictwem strony www.szkolenia.pot.ecorys.pl.
Harmonogram szkoleń i szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.szkolenia.pot.ecorys.pl

Organizator pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia, materiałów szkoleniowych.

Firma ECORYS Polska realizuje projekt „Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń marketingowych dla Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych, miejskich convention bureaus, administracji publicznej wszystkich szczebli (rządowej i samorządowej) oraz organizacji i stowarzyszeń turystycznych”. Przedsięwzięcie realizowane jest na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej w ramach Projektu 6.3. „Promujmy Polskę Razem” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Pozostałe aktualności