Aktualności

Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat POT

Nazwa
Trwa XVII edycja konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej na Najlepszy Produkt Turystyczny. Co roku prestiżowe grono laureatów poszerza się o kolejne miejsca, szlaki czy wydarzenia: certyfikowane produkty są włączane w działania promocyjno-informacyjne POT stając się turystyczną wizytówką nie tylko regionu, ale i kraju. Na wielkopolskich kandydatów do najważniejszej nagrody w branży turystyki czekamy do 1 września 2019 roku na stronie POT.
 
Produkty turystyczne zgłoszone do konkursu ubiegają się o cztery rodzaje Certyfikatów. Najbardziej prestiżowym, którego wybór wzbudza najwięcej emocji jest Złoty Certyfikat, który może otrzymać produkt turystyczny nie wcześniej niż po upływie trzech lat od daty otrzymania Certyfikatu POT. Co roku przyznawanych jest aż 10 Certyfikatów POT, dla produktów które spełniają wszelkie kryteria oceny i są na rynku dłużej niż dwa lata. Od ubiegłego roku kapituła konkursowa może także wyróżnić Certyfikatem Specjalnym produkty turystyczne, które są na rynku krócej niż przez dwa lata, ale już mają duży potencjał. Głos w konkursie POT mają także użytkownicy sieci i mediów społecznościowych, oceniającą  wskazane produkty w konkursie Certyfikat Internautów w portalu polska.travel. 
 
Wszystkie certyfikowane produkty turystyczne zostają objęte programem promocyjnym Polskiej Organizacji Turystycznej, a nagrodą dla zdobywcy Złotego Certyfikatu POT jest kampania promocyjna o wartości nie niższej niż 150 tysięcy złotych.
 
Certyfikaty POT przyznawane są produktom turystycznym w pięciu kategoriach:
  • wydarzenie cykliczne
  • pakiet usług turystycznych – impreza turystyczna
  • obiekt
  • szlak
  • miejsce – obszar
 
Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny skalda się z dwóch etapów: regionalnego – prowadzonego w Wielkopolsce przez WOT oraz ogólnopolskiego.  Aby wziąć udział w etapie regionalnym Konkursu należy do 1 września br. wypełnić formularz zgłoszeniowy.  Do konkursu mogą zgłaszać się wszystkie produkty, które spełniają kryteria określone w regulaminie, również te, które startowały w nim w latach ubiegłych.
Do udziału w konkursie zachęcamy wszystkich właścicieli i gestorów produktów turystycznych w Wielkopolsce: lokalne organizacje turystyczne, samorządy terytorialne i gospodarcze, instytucje, twórców produktów turystycznych, stowarzyszenia, fundacje turystyczne, przedsiębiorców prywatnych, a także organizatorów turystyki.
 
Wyboru najlepszych produktów w etapie regionalnym dokona powołana przez WOT regionalna kapituła konkursowa. Spośród wszystkich kandydatów wielopolskich wybierze trzy produkty, które powalczą o Certyfikat w etapie ogólnopolskim, a także kandydata do Certyfikatu Specjalnego oraz do Złotego Certyfikatu POT.
 
Ubiegłoroczni laureaci konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej prezentowani są na Narodowym Portalu Turystycznym.

Pozostałe aktualności