Aktualności

Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat POT

Nazwa

Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny, organizowany co roku przez Polską Organizację Turystyczną stał się już tradycją. W tym roku czeka nas już 17 jego edycja. Celem konkursu jest z jednej strony stymulowanie rozwoju profesjonalnych produktów turystycznych w Polsce, jak i promocja tych, które już od lat działają na rynku.

Certyfikaty POT będą przyznawane w czterech kategoriach:

  • Certyfikat POT
  • Złoty Certyfikat POT
  • Certyfikat Internautów
  • Certyfikat Specjalny

Certyfikat specjalny przyznawany jest od 2018 roku produktom, które działają na rynku krótko i są jeszcze mało znane, ale posiadają spory potencjał, a ich twórcy wykazali się dużą kreatywnością.

Jak zawsze Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny skalda się z dwóch etapów:

  • Etapu regionalnego – organizowanego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną oraz inne ROTy w pozostałych województwach
  • Etapu ogólnopolskiego

Do udziału w konkursie zachęcamy wszystkich właścicieli i gestorów produktów turystycznych w Wielkopolsce. Aby wziąć udział w etapie regionalnym Konkursu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konkurs.pot.gov.pl/konkurs. Wyboru najlepszych produktów w etapie regionalnym dokona powołana przez WOT kapituła konkursowa. Spośród wszystkich kandydatów wybrane zostaną trzy produkty, które powalczą w etapie ogólnopolskim, jak również kandydat do Certyfikatu Specjalnego. Kapituła wskazuje również kandydata do Złotego Certyfikatu POT.

Zgłoszenia w etapie regionaknym można nadsyłać do 1 września 2019 r. Do konkursu mogą zgłaszać się wszystkie produkty, które spełniają kryteria określone w regulaminie, również te, które startowały w nim w latach ubiegłych.

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie POT

Pozostałe aktualności