Aktualności

Konferencja Turystyka Kulturowa - Teoria i Praktyka

Nazwa

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji „TURYSTYKA KULTUROWA – TEORIA I PRAKTYKA. Stan badań, praktyczne zastosowania i perspektywy rozwoju”, która odbędzie się w dniach 25-27 października 2018 r. w Poznaniu.

Organizatorami wydarzenia są Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz czasopismo Turystyka Kulturowa. Współorganizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Patronat nad konferencją objęli m.in. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak oraz JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego prof. Dariusz Wieliński. Wielkopolska Organizacja Turystyczna jest jednym z partnerów wydarzenia.

Zasadniczym celem jest konfrontacja teoretycznej refleksji nad turystyką kulturową, z nadającymi sens realnymi wdrożeniami. Konferencja ma za zadanie zgromadzić w jednym miejscu teoretyków i praktyków turystyki, których współpraca ma kluczowe znaczenie dla rozwoju tej gałęzi turystyki. Swój udział w wydarzeniu potwierdziło już spore grono czołowych badaczy z całego świata. Istotnym elementem będą również warsztaty eksperckie, poświęcone praktycznym zastosowaniom działań związanych z zarządzaniem atrakcjami w turystyce kulturowej, a także sposobom wykorzystania potencjału kulturowego miast i regionów dla rozwoju turystyki kulturowej.

Zakres tematyczny części naukowo – teoretycznej określają następujące zagadnienia:

 • Turystyka kulturowa na świecie – zasoby, formy organizacji, produkty
 • Hybrydowe wzory w turystyce kulturowej jako współczesne wyzwanie dla doznań eksploracyjnych i społecznych.
 • Przełamywanie barier kulturowych i stereotypów w turystyce kulturowej.
 • Turystyka kulturowa w procesie międzykulturowego zrozumienia.

 

Natomiast problematykę warsztatów będą wyznaczały następujące pytania:

 • Jak budować szlak kulturowy i nim zarządzać?
 • Jak organizować udane wycieczki kulturowe?
 • Jak organizować atrakcyjny produkt turystyki kulturowej miasta lub mikroregionu?
 • Jak z sukcesem sprzedać produkt turystyki kulturowej?
 • Jak tworzyć indywidualne pakiety turystyki kulturowej, zarządzać nimi i je sprzedawać?
 • Jak połączyć aktywność fizyczną z turystyką kulturową w produktach i programach?
 • Jak tworzyć ekomuzeum z prawdziwego zdarzenia i nim skutecznie zarządzać?

 

Na obecnym etapie organizatorom zależy w szczególności na udziale w konferencji praktyków, na co dzień kształtujących turystykę kulturową, których doświadczenie będzie cennym głosem w debacie. Jednocześnie konferencja może być niezwykle ciekawym polem do wymiany informacji oraz zapoznania się z aktualnymi trendami w turystyce kulturowej w Polsce i na świecie. Możliwy jest również udział w wyjeździe studyjnym, w czasie którego zaprezentowany zostanie rozwój turystyki kulturowej na Szlaku Piastowskim.

Udział w konferencji jest odpłatny – dla przedstawicieli branży organizatorzy przewidzieli specjalne zniżki. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca czerwca 2018 r. Informację na temat kosztów udziału oraz zasady przyjmowania zapisów znaleźć można na stronie http://awf.poznan.pl/pl/cultural-tourism. Informacje na temat konferencji można uzyskać również pod adresem e-mail: conference@turystykakulturowa.org.

Pozostałe aktualności