Aktualności

Patronat Prezesa WOT

Patronat Prezesa Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej udzielany jest w celu wyróżnienia i promocji wydarzeń przyczyniających się do popularyzacji atrakcji turystycznych regionu oraz rozwoju turystyki w Wielkopolsce. Zasady objęcia danej imprezy patronatem określa regulamin, którego najnowsza wersja weszła w życie 28 marca 2018 roku. Z pełną treścią Regulaminu można zapoznać się pobierając go w zakładce Pliki do pobrania.

Prezes WOT może objąć Patronatem wydarzenia spełniające poniższe warunki:

  1. Celem imprezy jest promocja oraz rozwój produktów turystycznych zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego lub propagowanie wiedzy z zakresu turystyki wśród mieszkańców regionu i turystów oraz przedstawicieli branży.
  2. Impreza ma zasięg co najmniej regionalny i odbywa się przynajmniej po raz drugi.
  3. Impreza stanowi przedmiot zainteresowania mediów regionalnych i/ lub krajowych.
  4. Program imprezy wraz z planem promocji przedsięwzięcia został przygotowany z należytą starannością.

W wybranych przypadkach Prezes WOT może objąć Patronatem wydarzenie niespełniające wszystkich powyższych kryteriów, jednak mające szczególny wkład w rozwój turystyki w regionie. Decyzję o objęciu imprezy Patronatem podejmuje osobiście Prezes WOT w konsultacji z Biurem WOT na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez Organizatora przedsięwzięcia, który stanowi załącznik do Regulaminu. 

Pozostałe aktualności