Aktualności

Walne zebranie członków WOT

Grudzień to tradycyjnie okres podsumowań, jak również planowania na kolejny rok. W ten nurt wpisuje się również zwoływane tradycyjnie w tym okresie Walne Zebranie członków WOT. Odbyło się ono 12 grudnia w siedzibie UMWW w Poznaniu.

Ogółem uczestniczyło około 40 przedstawicieli podmiotów zrzeszonych w WOT. Spotkanie prowadził Tomasz Wiktor - Prezes WOT, a głos zabrali również między innymi Ewa Przydrożny - Dyrektor Biura WOT oraz Jan Kajrys - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W trakcie zebrania podsumowali oni mijający rok naszej działalności, a także zaprezentowane zostały plany na kolejne 12 miesięcy. Zgromadzeni przedstawiciele jednogłośnie przyjęli plan działań i plan finansowy na rok 2018. Istotnym elementem Walnego Zebrania była także dyskusja, która rozgorzała pod koniec spotkania.

Niezwykle ciekawym wydarzeniem towarzyszącym był wykład dra Mateusza Rogowskiego z Katedra Turystyki i Rekreacji UAM na temat perspektyw rozwoju turystyki kulinarnej. Temat ten stanowi istotny element w planach WOT na kolejne lata i w przypadku pozytywnego odzewu chcielibyśmy go kontynuować w postaci szkoleń i warsztatów.

Niespodzianką, jaką przygotowaliśmy dla naszych członków były też kalendarze z najpiękniejszymi widokami z Wielkopolski, które są naszą najnowszą publikacją, a zarazem pierwszą tego typu wydaną przez WOT.. Otrzymał je każdy z przybyłych na walne zebranie. Co prawda miesięcy jest tylko 12, więc nie wszystkie atrakcje z naszego regionu zmieściły się w kalendarzu, na pewno jednak pojawią się one w kolejnych latach.

Na koniec spotkania była również chwila na bliższe poznanie nowego zespołu Biura WOT, który po raz pierwszy w tym składzie uczestniczył w walnym zebraniu.

Pozostałe aktualności