Aktualności

"Jak?" zamiast "czy?" - podsumowanie konferencji w Kruszwicy

Nazwa
29 listopada w Kruszwicy odbyła się IV międzyregionalna konferencja poświęcona Szlakowi Piastowskiemu w sposób szczególny, tj. nowym wyzwaniom i nowym narzędziom marketingowym. W spotkaniu uczestniczyła szeroka reprezentacja zarządców obiektów, branży turystycznej, samorządów lokalnych z województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, przewodników i organizacji pozarządowych z terenu całego szlaku. Przedstawicielami Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej byli Prezes WOT - Tomasz Wiktor, Dyrektor Biura - Ewa Przydrożny oraz Agnieszka Rzempała-Chmielewska - członek Zarządu WOT, reprezentująca jednocześnie powiat gnieźnieński.
 
W trakcie spotkania zostały zaprezentowane działania podjęte na obszarze obu regionów w okresie ostatnich trzech lat. Przedstawiciele Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”, przybliżyli uczestnikom konferencji działania, które są podejmowane i koordynowane na terenie Wielkopolski – wśród nich m.in. organizacja corocznego Święta Szlaku – Weekendu na Szlaku Piastowskim, popularyzacja szlaku w Internecie i w mediach społecznościowych, przygotowanie corocznego kalendarza wydarzeń oraz wspólnych wydawnictw.
 
Na konferencji zostały również zaprezentowane projekty realizowane przez Wielkopolską Organizację Turystyczną, które dotyczą oznakowania szlaku tablicami informacyjnymi E22, oznakowania obiektów szlaku, jak również stworzenia niestandardowych obiektów informacji turystycznej przy obiektach (tzw. małej infrastruktury) oraz ich uatrakcyjnienia poprzez rozszerzenie dosznań turystów o wirtualną rzeczywistość.
 
Zwieńczeniem konferencji było krótkie szkolenie w zakresu mediów społecznościowych jako współczesnego narzędzia promocji, z konkretnymi odniesieniami do zastosowania wybranych rozwiązań dla Szlaku Piastowskiego.
 
Organizatorami konferencji byli: Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Beata Tarczyńska - Starosta Gnieźnieński, Przewodnicząca Rady Programowo – Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego oraz Dariusz Witczak, Burmistrz Kruszwicy. Kolejna konferencja poświęcona Szlakowi Piastowskiemu jest planowana na rok 2019. Tym razem zostanie ona przygotowana na terenie województwa wielkopolskiego.

Pozostałe aktualności