Aktualności

Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski

W dniu 20 lipca 2017 roku Wielkopolska Organizacja Turystyczna jako Lider Projektu podpisała Umowę o dofinansowanie na realizację projektu „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.

Partnerami Projektu są: Miasto Gniezno, Miasto Kalisz, Miasto Konin, Gmina Pobiedziska oraz Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach.

Kwota dofinansowania projektu wynosi 4 493 915,46 PLN, całkowita wartość projektu to 6 082 621,06 PLN.

Projekt jest realizowany w okresie od 05.05.2016 do 31.12.2018 roku.

Celem głównym projektu jest zachowanie, ochrona, promowanie i dalszy rozwój Szlaku Piastowskiego jako dziedzictwa kulturalnego Wielkopolski. Wskaźnikiem rezultatu w projekcie jest zwiększenie liczby osób odwiedzających miejsca należące do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiące atrakcje turystyczne.

Działania podjęte w projekcie:

Miasto Kalisz – prace konserwatorskie oraz remontowo budowlane wewnątrz i na zewnątrz Baszty „Dorotka” i przymasztowych murów – Centrum Kaliskich Baśni i Legend,

Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach – prace związane z wymianą i naprawą pokrycia dachu Drewnianego Domu Podcieniowego, prace adaptacyjne pomieszczeń na cele kulturalno-edukacyjne,

Miasto Gniezno – realizacja Traktu Królewskiego, który łączy najważniejsze zabytki Szlaku Piastowskiego w Gnieźnie, opracowanie wielojęzycznego przewodnika turystycznego i aplikacji mobilnej,

Miasto Konin – działania remontowo-budowlane oraz konserwatorskie Słupa Konińskiego oraz działania remontowo-budowlane wokół obiektu,

Gmina Pobiedziska – działania inwestycyjne związane z modernizacją Skansenu Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach, zakup tablic informacyjnych, opracowanie wielojęzycznego przewodnika audio.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna – krajowa kampania promocyjna zrealizowanych obiektów oraz oznakowanie wskazanych obiektów tablicami informacyjnymi wzbogaconymi o rozszerzoną rzeczywistość.

Pozostałe aktualności