Aktualności

Wielkopolska na Międzynarodowym Salonie Turystycznym SITC w Barcelonie

W dniach 07-10 kwietnia 2011r odbyła się 20 już edycja jednej z ważniejszych imprez targowych na rynku hiszpańskim – Międzynarodowy Salon Turystyczny SITC w Barcelonie. W imprezie uczestniczyło ponad 1000 przedstawicieli z 60 krajów ze wszystkich kontynentów. Pierwszy dzień, podobnie jak w roku ubiegłym, przeznaczony został tylko i wyłącznie dla branży turystycznej. Liczba odwiedzających, w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 10 tys. osób i wyniosła 190 000 tysięcy .
Polskie Stoisko Narodowe o powierzchni 50 m2 reprezentowane było m.in.  przez Miasto Poznań i Wielkopolskę, województwo małopolskie z Krakowem oraz województwo pomorskie z Miastem Gdańsk. Polski Ośrodek Informacji Turystycznej (POIT) w Madrycie zaprezentował również  wydawnictwa ogólnopolskie. Wystrój stoiska stanowiły duże podświetlane fotogramy przedstawiające obiekty kulturowe.
Województwo Wielkopolskie promowane było po raz trzeci na tych targach. Organizatorem wystąpienia była Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Prezentowano ofertę produktów turystycznych regionu, w tym przede wszystkim turystyki kulturowej oraz największych atrakcji Wielkopolski.                   Wydawnictwa te przygotowane były w języku hiszpańskim. Ponadto prezentowana była turystyka aktywna, szlaki turystyczne na obszarach chronionych oraz oferta bazy noclegowej i połączeń lotniczych pomiędzy Barceloną i Poznaniem. Stoisko obsługiwało dwóch hiszpańskojęzycznych informatorów – jeden reprezentujący Miasto Poznań, a drugi – region Wielkopolski.
            Zapytania hiszpańskich turystów dotyczyły głównie atrakcji kulturowych, historycznych Miasta Poznania i regionu Wielkopolski, były również pytania praktyczne, m.in. o możliwości dojazdu, noclegów, nie tylko na terenie naszego województwa, ale i całej Polski.  Ponadto padały zapytania związane ze sposobem samodzielnej organizacji wizyty w Polsce – najatrakcyjniejsze miejsca, miasta, zabytki itp.
Spośród prezentowanych wydawnictw największym zainteresowaniem cieszyły się hiszpańskojęzyczne wydawnictwo Miasta Poznania pt. „Poznań miasto warte Poznania”, Trasy tematyczne po Poznaniu 1-6, Muzea w Poznaniu oraz kalendarz Miasta Poznania oraz foldery WOT nt. turystyki kulturowej:  Szlak zamków i pałaców, Zabytkowy Poznań oraz Zabytki wielkopolskich miast i miasteczek.
Dla odwiedzających interesujące były foldery „Wielkopolska Największe atrakcje turystyczne” i „Wielkopolska Turystyka aktywna”, a także „Szlaki turystyczne na obszarach chronionych w Wielkopolsce”.
Ocena wystąpienia województwa wielkopolskiego na targach SITC w Barcelonie jest pozytywna. Prezentowana na stoisku oferta Wielkopolski była przygotowana i zrealizowana na wysokim poziomie,                         a materiały odpowiadały potrzebom rynku hiszpańskiego – nastawionego główne na turystykę kulturową.
Pomimo spadku liczby wystawców w porównaniu z rokiem poprzednim warto kontynuować promocję regionu na tym rynku. Z informacji uzyskanej od przedstawiciela Miasta Poznania oraz odwiedzających tegoroczne targi wynika, że w regionie Wielkopolski pojawia się coraz więcej turystów z Hiszpanii. Część z nich to skutek naszej Promocji na targach SITC w Barcelonie.

Sporządzono:
Biuro WOT 26.04.2011r.
 

Pozostałe aktualności