Aktualności

Raport: Turystyka w województwie wielkopolskim 2016

Nazwa

Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych opublikował opracowanie statystyczne i raport na temat turystyki w województwie wielkopolskim w roku 2016, który jest na ten moment najbardziej kompleksowym opracowaniem z tej dziedziny.

Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych w Polsce jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1. Badaniem objęte są turystyczne obiekty noclegowe posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych. Wyniki badania i przedstawionego raportu są optymistyczne, a zarazem wpisują się w wieloletnie trendy. Wśród wniosków podsumowujących warto wyróżnić kilka faktów:

  • Wzrosła liczba osób korzystających z bazy noclegowej
  • Zwiększyła się liczba pokoi wynajętych turystom w obiektach hotelowych
  • Zwiększyła się liczba całorocznych miejsc noclegowych, przy spadku liczby miejsc sezonowych
  • Spadła ogólna liczba obiektów noclegowych
  • Wzrosła liczba turystów zagranicznych korzystających z obiektów noclegowych

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem opracowania, który jest do pobrania ze strony Urzędu Statystycznego w Poznaniu

Pozostałe aktualności