Aktualności

Walne zebranie członków WOT

Nazwa

Walne zebranie członków Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, które odbyło się 30 maja w hotelu Novotel Poznań Centrum, było jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy. Szczególnego charakteru spotkaniu nadał fakt iż dobiegła końca kadencja Zarządu WOT. W trakcie spotkania prezes WOT pan Tomasz Wiktor przedstawił zebranym działalność i osiągnięcia Organizacji na przestrzeni ostatnich czterech lat, natomiast pani Ewa Przydrożny - Dyrektor biura WOT, zaprezentowała sprawozdanie za rok 2016. Delegaci wysłuchali również sprawozdania Komisji Rewizyjnej, które przygotował jej przewodniczący pan Jan Kajrys. Wszystkie sprawozdania spotkały się z pełną aprobata ze strony zebranych.

Punktem kulminacyjnym walnego zebrania był wybór nowych władz stowarzyszenia. Prezesem został ponownie pan Tomasz Wiktor, Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a Wiceprezesem pan Andrzej Rogozinski, reprezentujący Gminę Siedlec. Skarbnikiem Stowarzyszenia jest nadal pani Danuta Nowak-Bogusławska (Miasto Piła), a członkami Zarządu pani Agnieszka Rzempała-Chmielewska (powiat gnieźnieński), pan Jerzy Ptak (powiat gostyński) oraz nowo wybrany dr hab. Piotr Zmyślony z Katedry Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Wybory do Komisji Rewizyjnej wyłoniły ponownie skład: pan Jan Kajrys (powiat chodzieski) został Przewodniczącym, pani Krystyna Święcicka (Wielkopolskie Towarzystwo Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej) oraz pani Gabriela Kosmala (Nowe Miasto n/Wartą)

Liczymy na to, że wraz z nową kadencją Zarządu otwiera się przed nami nowy rozdział, wraz czekającymi nas  wyzwaniami ale też nowymi szansami do jeszcze lepszej promocji regionu.

Wśród istotnych decyzji podjętych przez delegatów warto wymienić akceptację dla zmian organizacyjnych w strukturze Biura WOT. Na zakończenie zebrania pan Piotr Zmyślony wygłosił krótki referat na temat „Dlaczego warto włączyć się w promocję marki regionalnej?”.

Pozostałe aktualności