Aktualności

Spotkanie ws. oznakowania Szlaku Piastowskiego w Poznaniu

Nazwa

Zgodnie z zapowiedzią, 1 lutego 2017 roku w siedzibie Departamentu Spotu i Turystyki UMWW odbyło się zorganizowane przez WOT spotkanie w sprawie kolejnego etapu realizacji projektu oznakowania drogowego Szlaku Piastowskiego znakami E22 oraz umieszczenia tablic informacyjnych przy obiektach na Szlaku. Na obecnym etapie projekt obejmuje ustawienie znaków w przestrzeni miejskiej Poznania.

Na spotkaniu obecni byli między innymi przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich, Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Plastyk Miejski, a także osoby reprezentujące obiekty znajdujące się na Szlaku Piastowskim. Polem do dyskusji były dwie zasadnicze kwestie: po pierwsze lokalizacja oznakowania drogowego na terenie miasta, po drugie zaś forma stawianych tablic, tak aby zachować spójność z miejskim systemem informacji, a zarazem pełną zgodność z przyjętą koncepcją oznakowania Szlaku. Po przedstawieniu racji każdej z zainteresowanych stron oraz bardzo konstruktywnej dyskusji, dalsze prace kontynuowane będą w mniejszych zespołach.

Dziękujemy wszystkim przybyłym za obecność, mamy nadzieję że ukończenie tego etapu projektu jest już na wyciągnięcie ręki.

Pozostałe aktualności