Aktualności

Certyfikacja Informacji Turystycznej w Wielkopolsce

Nazwa

Zapraszamy do zgłaszania się do czwartej edycji certyfikacji punktów informacji turystycznej z Wielkopolski. Po raz pierwszy przyznaliśmy certyfikaty jednostkom informacji turystycznej w 2010 roku. Za każdym razem Regionalna Komisja Certyfikacyjna odwiedziła zgłoszone punkty i oceniła m.in. znajomość języków obcych oraz doświadczenie pracowników, oznakowanie i lokalizację punktów oraz ich wyposażenie i dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, kryteriami oraz przesyłanie wypełnionego wniosku do 28 października br. Uroczystość wręczenia certyfikatów odbędzie się w grudniu.

Jak pokazały wyniki poziom obsługi turystów w wielkopolskich centrach it wzrasta. Jedną z przyczyn tej tendencji jest doposażanie jednostek w nowoczesny sprzęt, np. infokioski oraz coraz powszechniejszy dostęp do darmowego Internetu. Cieszą nas też przybywające centra.

Certyfikacja przeprowadzana jest na zasadzie dobrowolności, na podstawie zgłoszeń nadsyłanych przez punkty it. Podobnej ocenie poddawane są punkty w całej Polsce, co ma skutkować powstaniem krajowej sieci standaryzowanych i współpracujących ze sobą centrów informacji turystycznej. Certyfikacja opiera się o 4 kategorie. W zależności od spełnianych kryteriów, jednostkom świadczącym usługi informacji turystycznej nadawane są 1, 2, 3 lub 4 gwiazdki.

Osobą kontaktową jest pani Lidia Piechocka: adres e-mail: lidia.piechocka@wot.org.pl lub tel. 61 66 45 236.

Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej

Pliki do pobrania

Regulamin Certyfikacji Informacji Turystycznych

Kryteria Certyfikacji Informacji Turystycznych

Wniosek certyfikacyjny

Pozostałe aktualności