Aktualności

Szlak Piastowski... czekamy na dofinansowanie projektu

Nazwa

Wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego jakim jest Szlak Piastowski złożony! 

Liderem projektu jest WOT, który realizuje go w partnerstwie z pięcioma podmiotami - miastami Gniezno, Kalisz, Konin, Muzeum Regionalnym Ziemi Pyzdrskiej oraz Gminą Pobiedziska.

Wartość całkowita projektu to 5 628 410,05 PLN. Poziom dofinansowania 85%.

Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014- 2020.

Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego

Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu

Pozostałe aktualności