Aktualności

Prof. dr hab. Antoni Gąsiorowski ósmym laureatem Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego

Nazwa
Z inicjatywy Dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy ustanowiona została Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego. W tym roku, podczas ósmej edycji, statuetka powędruje do Pana Profesora dr hab Antoniego Gąsiorowskiego - historyka mediewisty.

Naukowy dorobek prof. dr hab. Antoniego Gąsiorowskiego skupia się na badaniach Wielkopolski, zawsze z uwzględnieniem perspektywy ogólnopolskiej i europejskiej. Jego prace dotyczyły wyników badań nad Wielkopolską średniowieczną i wczesnonowożytną. Uczestniczył w szeregu opracowaniach historii regionalnej. Jest inicjatorem i inspiratorem szeregu przedsięwzięć w zakresie wydawania źródeł historycznych, w tym Kodeksu Dyplomatycznego Wielkopolski. Był także redaktorem niezwykle istotnych wydawnictw naukowych związanych z dziejami i kulturą Polski piastowskiej.

Wręczenie Nagrody laureatowi nastąpi w dniu 25 maja w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w Dziekanowicach.

Gratulujemy!

 

Pozostałe aktualności