Aktualności

Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku

W związku z trwającymi pracami nad „Strategią rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku” uprzejmie informujemy, iż 14 grudnia 2015 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu dokumentu, prowadzone zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 poz. 1649 ze zm.).
 
Nowy, zaktualizowany projekt Strategii przyjęty został 10 grudnia 2015 r. przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Powstał on w oparciu o uwagi zgłoszone do wstępnego projektu przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty i jednostki działające w sferze turystyki. Uwagi te przekazywane były pisemnie, pocztą elektroniczną, a także podczas spotkań zorganizowanych pod koniec października w Pile, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu.
 
Wersja elektroniczna aktualnego projektu „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku” dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod adresem: www.umww.pl (Urząd > Departamenty > Departament Sportu i Turystyki > Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim). Państwa uwagi prosimy przekazać przy pomocy formularza zamieszczonego na ww. stronie, wysyłając go w wersji elektronicznej na adres: strategia.turystyki@umww.pl
 
Sugestie dotyczące projektu Strategii będzie można zgłaszać również ustnie do protokołu w czasie spotkań konsultacyjnych, które odbędą się:
12 stycznia 2016 roku o godz. 11.00 w Gnieźnie (sala sesyjna w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10),
13 stycznia 2016 roku o godz. 11.00 w Lesznie (sala konferencyjna leszczyńskiego Ratusza, Rynek),
14 stycznia 2016 roku o godz. 11.00 w Poznaniu (sala sesyjna w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34).
 
Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci udziału w danym spotkaniu drogą elektroniczną na adres: strategia.turystyki@umww.pl. Szczegółowych informacji udziela p. Małgorzata Prażanowska (tel. 61 626 68 55).
Zachęcamy do zapoznania się z proponowanymi zapisami aktualnego projektu Strategii oraz przekazywania ewentualnych sugestii, uwag i opinii.
 
Informacje o konsultacjach dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:
 
 
 

 

Pozostałe aktualności