Aktualności

Rozwijamy współpracę z Brandenburgią

Nazwa

10 marca podczas targów ITB w Berlinie w obecności Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Ministra Gospodarki i Spraw Europejskich Landu Brandenburgia Ralfa Christoffersa odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między Wielkopolską Organizacją Turystyczną a Tourismus Marketing Brandenburg GmbH.

Współpraca ta opiera się o istniejące od wielu lat konstruktywne partnerstwo pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Krajem Związkowym Brandenburgia. Obie organizacje, odpowiedzialne za promocję turystyczną swoich regionów, planują wymieniać doświadczenia oraz współdziałać w zakresie promowania produktów turystycznych regionu partnerskiego.

Oferta turystyczna regionów cechuje się dużymi podobieństwami. Dotyczy to w szczególności segmentów oferty związanej z turystką wodną i rowerową. Dostępność komunikacyjna obu regionów, a w ostatnim czasie otwarcie odcinka autostrady A2 z Nowego Tomyśla do Świecka, sprzyja promocji i wzrostowi ruchu turystycznego.

W ramach współpracy organizowane będą m.in. wyjazdy studyjne, prezentacje i warsztaty dla dziennikarzy turystycznych, touroperatorów oraz fachowców rynku podróży. Także dystrybucja przewodników turystycznych i katalogów. Partnerzy wspierać się będą wzajemnie w budowaniu współpracy medialnej z regionem partnerskim.

Porozumienie podpisali w imieniu obu organizacji: Pan Tomasz Wiktor – Prezes WOT oraz Pan Dieter Hütte – Prezes TMB.
 

Pozostałe aktualności