Aktualności

Nowotomyskie Forum Turystyczne

Nazwa

19 kwietnia 2013 roku w Nowym Tomyślu po raz pierwszy odbyło Nowotomyskie Forum Turystyczne, którego organizatorem był Wydział Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu. Spotkanie branży turystyczne połączone zostało z oficjalnym otwarciem Nowotomyskiego szlaku turystyczno-historycznego, nad którym prace zakończone zostały w grudniu ubiegłego roku.

 

O idei szlaku oraz społecznym zaangażowaniu przy jego tworzeniu opowiedział Burmistrz Nowego Tomyśla Henryk Helwing stojąc przy jednej z nowych tablic.  Inauguracji, poprzez tradycyjne przecięcie wstęgi, dokonali Lech Drożdżyński – prezes Zarządu Głównego PTTK, Joanna Waligóra – główny specjalista ds. KSOW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Tomasz Wlekły - Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu oraz Henryk Helwing – Burmistrz Nowego Tomyśla.

 
Główna część forum turystycznego oparta została o prezentacje i prelekcje dotyczące szeroko rozumianej promocji turystyki. Zaprezentowali je pracownicy Wydziału Rozwoju i Promocji oraz zaproszeni goście.
Działalność Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przedstawiła naczelnik wydziału Ewelina Szofer-Pajchrowska. O ofercie Gminnego Ośrodka Informacji opowiedział podinspektor ds. informacji gminnych, pracownik GOI  Ryszard Ratajczak. Walory w oparciu, o które budowane są produkty turystyczne Nowego Tomyśla omówiła natomiast zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji Marzena Kortus.
Następnie głos zabrał Lech Drożdżyński – prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie, który opowiedział o promocja regionu poprzez organizacje pozarządowe, na przykładzie PTTK.
Podczas kolejnej prezentacji, działalność Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej oraz najnowsze projekty promocyjne realizowane przez WOT omówiła Ewa Przydrożny – dyrektor biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Cele i zakres działania Wielkopolskiej Izby Turystycznej zaprezentował natomiast Włodzimierz Kolat – Prezydent Wielkopolskiej Izby Turystycznej.
Z inicjatywami Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w tym z projektem „Agroturystyka – współpraca w sieci” zapoznała zebranych Joanna Waligóra – główny specjalista ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Ostatnie, zamykające część prelekcyjną forum wystąpienie należało do Krzysztofa Laboka – Prezes Stowarzyszenia Gospodarstw Agroturystycznych Powiatu Nowotomyskiego, który omówił  „Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki sukcesu w agroturystyce”.
 
Nowotomyskiemu Forum Turystycznemu towarzyszyło stoisko promocyjne, na którym można było otrzymać bezpłatne informatory o Nowym Tomyślu i Wielkopolsce oraz oferty branży turystycznej z gminy Nowy Tomyśl.
Forum turystyczne było pierwszą tego typu inicjatywą zorganizowaną w Nowym Tomyślu. Jak podkreślali goście spoza Nowego Tomyśla, taka forma aktywność na rzecz rozwoju turystyki w samorządzie lokalnym jest bardzo cenna i wartościowa, co zasługuje na uznanie, tym bardziej, że należy do rzadkości.
 
tekst. Marzena Kortus

 

Pozostałe aktualności