Aktualności

RUSZYŁA III EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z ZAKRESU TURYSTYKI

Nazwa

 Napisałeś ciekawą pracę magisterską o turystyce w Wielkopolsce? Zgłoś się i wygraj atrakcyjne nagrody!

Województwo wielkopolskie może się poszczycić dobrze rozwiniętym szkolnictwem wyższym przygotowującym kadry dla turystyki. Osoby uczące się na poziomie studiów magisterskich w swoich pracach końcowych wybierają często tematy związane z Wielkopolską, o czym świadczą liczne, kierowane do Urzędu Marszałkowskiego, prośby o pomoc w zbieraniu bądź udostępnieniu materiałów. Aby wykorzystać potencjał młodych kadr turystycznych Zarząd Województwa Wielkopolskiego zorganizował III Edycję Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki.
Celem inicjatywy jest uhonorowanie najzdolniejszych studentów, stymulowanie zainteresowania tematyką turystyki oraz pogłębianie wiedzy o turystyce w województwie wielkopolskim. Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich napisanych w języku polskim i obronionych w latach 2011 - 2013 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych położonych na terenie całego kraju. Do Konkursu kwalifikują się prace koncentrujące się na tematyce związanej przestrzennie z województwem wielkopolskim, które na egzaminie magisterskim ocenione zostały przynajmniej na ocenę dobrą. Dla autorów najlepszych prac przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe:
I miejsce         -    5.000 zł
II miejsce       -    3.000 zł
III miejsce      -    2.000 zł
Prace zgłaszać mogą autorzy prac samodzielnie oraz, za zgodą autorów, szkoły wyższe i promotorzy (każda szkoła wyższa może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac). Prace, wraz z niezbędną dokumentacją, należy składać do 2 września 2013 r. osobiście lub drogą pocztową na adres:
Departament Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań
(Uwaga! Decyduje data wpływu do siedziby Departamentu)
 
Obsługę konkursu prowadzi:
Departament Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 
Szczegółowe informacje: www.umww.pl (dział: Turystyka)

Pozostałe aktualności