Aktualności

Międzynarodowy Konkurs na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne (EDEN)

Nazwa
Tegoroczna edycja konkursu poświęcona jest „Turystyce dostępnej”. Zgłoszenia przyjmowane będą od obszarów/miejsc, które swoją atrakcyjność turystyczną budują między innymi poprzez dostępność komunikacyjną i infrastrukturalną, oraz poprzez udogodnienia i rozwiązania dla turystów z niepełnosprawnością, dla seniorów i rodzin z dziećmi.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkich tych, którzy spełniają poniższe kryteria:
Destynacja (obszar):
  • nie jest kojarzony przez turystów jako powszechnie znane miejsce uprawiania turystyki, rekreacji i wypoczynku - na poziomie regionu i kraju;
  • obejmuje i wykorzystuje w zakresie turystyki, rekreacji i wypoczynku obszary dostępne poprzez łatwy dojazd, dobrą infrastrukturę dla osób z niepełnosprawnością, rodzin z dziećmi oraz seniorów;
  • proponuje własną ofertę turystyczną przygotowaną zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i w porozumieniu z władzami odpowiedzialnymi za ochronę przyrodniczą danego obszaru.
Dodatkowa UWAGA! Termin „destynacja turystyczna” nie jest związana z żadnymi uwarunkowaniami administracyjnymi (granicami gmin, powiatów, województw), lecz stanowi obszar terytorium Polski, na którym prowadzone są wspólne działania na rzecz rozwoju określonego produktu turystycznego w oparciu o obszary cenne przyrodniczo, zgodne z ww. kryteriami podstawowymi.
Więcej szczegółów w regulaminie i karcie zgłoszenia (poniżej do pobrania)
Korzyści uczestniczenia w Konkursie:
- posługiwanie się specjalnym logo i prestiżowym tytułem „Najlepsza Europejska Destynacja Turystyczna”,
- odcinek programu emitowanego w TVP „Nie ma jak  Polska”
- profesjonalna sesja zdjęciowa destynacji
- możliwość wykorzystania narzędzi promocyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej zarówno w kraju, jak i za granicą (w tym organizacja na dany obszar podróży studyjnych dla dziennikarzy i blogerów)
- kampania internetowa,
- promocja w mediach branżowych i konsumenckich
- organizację na dany obszar podróży studyjnych dla dziennikarzy i blogerów,
- przygotowanie i dystrybucję materiałów promocyjnych (e-book),
- udział w konferencjach i warsztatach, służących wymianie dobrych praktyk w sieci Najlepszych Europejskich Destynacji Turystycznych.

Wzrost rozpoznawalności wybranej destynacji, dzięki zastosowaniu wyżej wymienionych narzędzi przekłada się bezpośrednio na wymierne korzyści finansowe poprzez wzrost zainteresowania turystów.
 
Terminarz
•    Rozpoczęcie Konkursu: 11 luty 2013 r.;
•    Termin przyjmowania zgłoszeń przez ROT drogą on-line i drogą pocztową: 11 luty  – 15  marca  2013 r
•    Termin przekazania zgłoszeń do POT: 22 marca 2013 r.;
•    Zakończenie prac Sądu Konkursowego i wybór laureatów – 11 kwietnia 2013 r.;
•    Oficjalna gala rozdania nagród:  II połowa kwietnia 2013 r.;
Kontakt
Jeżeli zarządzasz ośrodkiem turystycznym, który według Ciebie zasługuje na miano modelowego, zgłoś swoją Destynację do Konkursu! Zgłoszenia są przyjmowane przez Regionalne Organizacje Turystyczne.
Koordynacja projektu w Polskiej OrganizacjiTurystycznej:
Departament Współpracy Regionalnej 
Anna Księżnik  
tel. +48 22  536 70 25, 

e-mail: Anna.ksieznik@pot.gov.pl 

 

źródło: www.edenpolska.pl

Pozostałe aktualności