Aktualności

Seminarium i wystawa czasowa poświęcona Hipolitowi Cegielskiemu

 W roku 2013 obchodzimy Rok Hipolita Cegielskiego (1813-1868). W związku z tym Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie k. Poznania we współpracy z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego organizuje dnia 12 stycznia 2013 r. seminarium i otwarcie wystawy czasowej pt. „Labor omnia vincit. Życie i dzieło Hipolita Cegielskiego w 200. rocznicę urodzin”. Ekspozycja będzie udostępniana zwiedzającym do 23 czerwca 2013 r. Na wystawie zostaną zaprezentowane dokumenty i obiekty związane z postacią Hipolita Cegielskiego – filologa i nauczyciela, a zarazem przemysłowca, publicysty i działacza społecznego. Ważnym działem na wystawie będzie również rozwój fabryki H. Cegielskiego w latach 1846-1939, zilustrowany zdjęciami z epoki, dokumentami oraz narzędziami i maszynami rolniczymi produkcji tejże fabryki. W ramach wystawy przypomnimy również zagadnienie pracy organicznej w Wielkopolsce jako szkic do epoki, w której żył i działał Hipolit Cegielski. Przywołane zostaną takie postacie jak Karol Marcinkowski, Dezydery Chłapowski, Gustaw Potworowski, Maksymilian Jackowski, Augustyn Szamarzewski i Piotr Wawrzyniak. Godnymi uwagi są modele maszyn rolniczych i parowozu, a także archiwalne zdjęcia ze zbiorów Muzeum działającego przy Spółce H.CEGIELSKI – POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zwiedzający będą mogli obejrzeć maszyny rolnicze produkowane w fabryce H. Cegielskiego od początku XX w. do 1939 r., między innymi pług ramowy „Rekord” i siewnik rzędowy „Polonia”. Podczas wystawy będzie ponadto emitowany film oraz prezentowane zdjęcia z prac nad przywróceniem lokomobili samobieżnej H. Cegielski typu EM z 1919 r. do pierwotnej sprawności technicznej.

Na wystawie Muzeum zaprezentuje obiekty ze zbiorów własnych, a także pochodzące z Muzeum przy Spółce H.CEGIELSKI – POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu, Muzeum Historii Miasta Poznania Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Biblioteki Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Muzeum-Zamku w Kórniku i Biblioteki Kórnickiej.
Jeśli są Państwo w posiadaniu przedwojennych pamiątek związanych z fabryką Hipolita Cegielskiego, to zachęcamy do udostepnienia ich Muzeum i przyczynienia się w ten sposób do powstania ekspozycji.
Serdecznie zapraszamy do współtworzenia i zwiedzania wystawy!
Kontakt
Autorki wystawy: Hanna Ignatowicz (h.ignatowicz@muzeum-szreniawa.pl), Kamila Śliwińska, www.muzeum-szreniawa.pl, tel. 61 8107 629.

Pozostałe aktualności