Aktualności

Walne zebranie Członków WOT

 W dniu 11 grudnia 2012 r. odbyło się XIX Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, na którym  zatwierdzono plan pracy i  finansowy Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej na 2013 rok.

Pozostałe aktualności