Aktualności

Walne zebranie Członków WOT

29 maja 2012 odbyło się Walne zebranie Członków Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, na którym przyjęto sprawozdanie z działalności WOT i wykonania budżetu za rok 2011.
Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi oraz odbyły się wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej. Nowym członkiem Komisji Rewizyjnej został pan Bogusław Mikita wicestarosta pilski.

Pozostałe aktualności